هیئت جوانان بنی هاشم شهادت حضرت زهرا را تسلیت می گوید

:: هیئت جوانان بنی هاشم شهادت حضرت زهرا را تسلیت می گوید


ای بتول پاک السلام / قلب چاک چاک السلام
حاصل جوانی علی / ماه ارغوانی علی
لحظه ای درنگ کن بمان / وقت ناتوانی علی
بی تو سر بلند میکنند / دشمنان جانی علی
بی تو سجده میکند به خاک / روح آسمانی علی
شهادت حضرت زهرا به عموم شیعیان جهان تسلیت باد.دریافت
منبع : هیئت جوانان بنی هاشمهیئت جوانان بنی هاشم شهادت حضرت زهرا را تسلیت می گوید
برچسب ها : حضرت زهرا ,شهادت حضرت

اربعین با صدای حاج محمود کریمی

:: اربعین با صدای حاج محمود کریمی


دریافت

منبع : هیئت جوانان بنی هاشماربعین با صدای حاج محمود کریمی
برچسب ها :

مست می ناصر صدر

:: مست می ناصر صدر


دریافت

منبع : هیئت جوانان بنی هاشممست می ناصر صدر
برچسب ها :

فصل خزون با صدای عباس صدیقی

:: فصل خزون با صدای عباس صدیقی


دریافت

منبع : هیئت جوانان بنی هاشمفصل خزون با صدای عباس صدیقی
برچسب ها :

لالایی رضا زمان

:: لالایی رضا زمان


دریافت

منبع : هیئت جوانان بنی هاشملالایی رضا زمان
برچسب ها :

عمو عباس باصدای عباس صدیقی

:: عمو عباس باصدای عباس صدیقی


دریافت

منبع : هیئت جوانان بنی هاشمعمو عباس باصدای عباس صدیقی
برچسب ها :